Enkele voorbeelden van promotieonderzoeken uit onze database:


'50 shades of green'
Het onderzoek betreft de ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidbeleid binnen een commerciële bank met een focus op welke rol organisatiecultuur, institutionele logica's en legitimiteit spelen in het proces van het verankeren van duurzaamheidswaarden, normen en gedrag in de dagelijkse bank praktijken.

'Take this waltz' Factoren die bijdragen aan een gewenste cultuurverandering binnen een organisatie.
Uit onderzoek blijkt dat meer fusies mislukken dan slagen. Hetzelfde geldt voor ingrijpende organisatieveranderingen. Een belangrijk thema hierbij is de (organisatie) cultuur, een onzichtbaar en moeilijk veranderbaar fenomeen dat zichtbaar wordt in gedrag. In dit promotieonderzoek wordt onderzocht hoe cultuur (waarden, machtsdynamiek en gedrag) 'zichtbaar' kan worden gemaakt en hoe deze, bijvoorbeeld in tijden van een reorganisatie, in verandering kan worden gebracht.

 'Microbial coatings for wood protection'
Utilization of the natural formation of a dark microbial coating on linseed oil treated woord is a promising solution to protect and color wood in a sustainable way. In order to develop a safe and successful artificial production process, the microbial composition needs to be unraveled. The investigation on which and how oils can stimulate the growth of a microbial coating is also an important part of this research.

 'De effecten van liquiditeit op beurskoersen'
Hoe liquide een aandeel is heeft invloed op de koers: hoe meer liquide een aandeel, hoe meer het waard is. Het onderzoek laat zien dat liquiditeit een grotere invloed heeft op de koers naarmate de beleggingshorizon van de beleggers in de markt korter wordt. Met behulp van een statistisch model kan de omvang van dit effect worden ingeschat. In een ander onderzoek wordt de tijdsvariatie in liquiditeit beschouwd en ook de prijsvorming op de huizenmarkt in de Verenigde Staten.

 'Legitimiteit van de vakbond als (mede)ontwerper van collectieve arbeidsvoorwaarden'
In 2011 gold voor meer dan 6,1 miljoen werknemers (92%) een cao. Deze cijfers staan in schril contrast tot de cijfers met betrekking tot de organisatiegraad (20%). Een lage organiatiegraad roept vragen op over de legitimiteit van de positie van de vakbond in het systeem van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. In hoeverre kunnen werkgevers en werknemers worden gebonden aan arbeidsvoorwaarden waaraan zij bij de totstandkoming part noch deel hebben gehad? Het een en ander geeft aanleiding tot de volgende onderzoeksvraag.
Welke aanpassing kan in het systeem van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming worden doorgevoerd ter versterking van de legitimiteit van de vakbond als (mede)ontwerper van collectieve arbeidsvoorwaarden?

 

Quote

"Anne Kok heeft een inspirerende presentatie gegeven over haar promotie onderzoek duurzaam beleid bij banken." 

Josephine van der Vossen, Partners at Work Executive Search

Masterclass

‘Eventbranche.nl’, Platform voor event organisaties, organiseert i.s.m. Promovendis een masterclass ‘catering’ met twee jonge wetenschappers als sprekers. De masterclass heeft twee actuele onderwerpen: ‘het brein achter smaak’ en ‘voedselverspilling’. Deze masterclass op 20 maart a.s. staat open voor geïnteresseerden! Meer informatie en inschrijving via:
http://eventbranchelive.nl/b71/learnings.php

http://www.eventbranche.nl/nieuws/masterclass-catering-brein-achter-smaak-minder-verspilling-meer-omzet-12192.html

februari 2017

National PhD Day 2016

National PhD Day 29 oktober 2016. Met Rolf van Wegberg, voorzitter Promovendi Netwerk Nederland

Facebook Like

   

 Copyright by Promovendis | Disclaimer | Webdesign by Logo Huis